Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2020

Cykcykcyk
9476 c58c 500
Reposted fromdancios dancios

February 29 2020

Cykcykcyk
Had my silence really been a silence, or a loud voice that is mute?
— Clarice Lispector
Reposted from0 0 via12czerwca 12czerwca
Cykcykcyk
6681 fde4 500
Reposted fromP4RIAS P4RIAS
Cykcykcyk
Wystarczy tylko się uśmiechnąć, by ukryć zranioną duszę, i nikt nawet nie zauważy, jak bardzo cierpisz.
— Robin Williams
Reposted fromtomowa tomowa viaiga-xvl iga-xvl
Cykcykcyk
8204 4bde 500
Reposted fromdjLangley djLangley viaiga-xvl iga-xvl
Cykcykcyk
Oto człowiek, którego dusza umarła, a ciało czeka, żeby do niej dołączyć.
— Heather Morris
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaiga-xvl iga-xvl
Cykcykcyk
Ale dla mnie nie ma ani poniedziałku, ani niedzieli: są tylko dni popychające się w bezładzie.
— Jean-Paul Sartre “Mdłości”
Reposted fromflesz flesz viaiga-xvl iga-xvl
Cykcykcyk
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viaiga-xvl iga-xvl
Cykcykcyk

January 28 2020

Cykcykcyk
Cykcykcyk
- Nie martw się o mnie. - Uśmiecha się zapłakany. - Nawet jeżeli jutro miałbym przestać oddychać nie zmieniłbym ani jednej sekundy.
— Trzy kroki od siebie
Cykcykcyk
Cykcykcyk
9657 1fbd 500
Reposted fromkrn krn
Cykcykcyk
9839 8554 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
Cykcykcyk
0035 826e 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0
Cykcykcyk
Bo kiedy znajdziesz kogoś, kto lubi was za to, jacy jesteście naprawdę, i kogo wy lubicie za to, jaki on jest naprawdę, musicie zrobić wszystko, co w waszej mocy, żeby go nie stracić.
— Zoe Sugg
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf

January 08 2020

Cykcykcyk
6705 b204 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaagatiszka agatiszka

January 04 2020

Cykcykcyk
5655 81b1 500
Reposted fromagatiszka agatiszka

November 03 2019

Cykcykcyk
5158 1017 500
Cykcykcyk
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl