Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2019

Cykcykcyk
Człowiek jest istotą ochoczo poddającą się złudzeniom, iluzjom, pozorom, fantomom. Rzadko zdobywa się on na myślenie racjonalne, natomiast z zapałem rzuca się w odmęty uwznioślonej bzdury i uświęconego absurdu.
— Ryszard Kapuściński
Cykcykcyk
Gdzieś we mnie, na samym dnie serca istnieje tęsknota. Ten rodzaj tęsknoty do której nie chcę wracać. Smutek za latami młodości, za tym co może nie było idealne, ale było moje. Minęło. Ludzie z tamtego czasu odeszli.
Pozostały one - całowicie bezlitosne.
Wspomnienia. Piosenki. Zapachy.
— aggape 19/08/2019
Reposted fromaggape aggape viasmutnazupa smutnazupa

August 15 2019

Cykcykcyk
9449 ce6f 500
Reposted fromzie zie viakotfica kotfica
Cykcykcyk
Cykcykcyk
0210 63e1 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe viablacksadcat blacksadcat
Cykcykcyk
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Cykcykcyk
1370 5100 500
Reposted fromtfu tfu viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Cykcykcyk
2867 7d92 500
Reposted fromceplus ceplus viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Cykcykcyk
9374 ce8d 500
Reposted frompapaj papaj viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

August 14 2019

Cykcykcyk
0036 a5ef
Cykcykcyk
Jestem ciekawa jak byś zareagował, gdybyś odebrał telefon i dowiedział się że mnie już nie ma.
Reposted fromZofijaaa Zofijaaa viablackheartgirl blackheartgirl
Cykcykcyk
Ile to już razy powtarzałem przecież, że wasz podstawowy błąd polega na tym, iż nie doceniacie znaczenia oczu człowieka. Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy – nigdy!
— Michaił Bułhakow
Reposted frominverosimil inverosimil via12czerwca 12czerwca
Cykcykcyk
Nie szukaj spełnienia własnych pragnień w każdym poznanym przypadkiem człowieku. Nigdy nie wiesz co mu zalega na dnie duszy, a szkoda byłoby narazić swoje serce na samobójcze i niszczycielskie próby jego przebicia. Uczucia człowieka są tak kruchym i niesamowitym tworem, że bestialstwem jest oddawanie ich w przypadkowe i nieobeznane ramiona. Nigdy nie pozwól sobie na bycie ofiarą własnych wyborów. Nie rań świadomie własnego serca i duszy. Są cenniejsze nawet od gwiazdy, która kiedyś zaświeci tylko dla Ciebie.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
Cykcykcyk
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough viahereyes hereyes

August 13 2019

Cykcykcyk
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viaZiomeczek Ziomeczek
Cykcykcyk
Jurassic Coast, Dorchester, United Kingdom
Cykcykcyk
2114 085b
soup...
Reposted fromfadenb fadenb viakotfica kotfica
Cykcykcyk
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Cykcykcyk
5640 72a5
Reposted fromGIFer GIFer viaexistential existential
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl