Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2019

Cykcykcyk
3765 42fc 500
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Cykcykcyk

Sometimes it’s okay to close a chapter of your life, to turn the page on a situation or connection, without having all the answers worked out. To leave questions unanswered, and doubts unresolved, and concerns just hanging there in space, and take that brave step into the unknown anyway.

It can be okay to end a relationship, a friendship, a certain way of connecting with someone, without everything between you being resolved, or made right, or even understood. To let awkwardness, discomfort, disappointment and disagreement stand where they stand, and take the step anyway.

Sometimes we are called to leave loose emotional ends, untied strands of thought, unhealed wounds and even conflict behind us, and spend quality time with our doubt, guilt, uncertainty, and our desperate addictive urge to fix everything. To take a leap of faith and trust the ‘not knowing’ instead.

Some wounds simply cannot be healed from where we are. Sometimes we cannot make everything right again, no matter how hard we try. Sometimes we just need a simple boundary and a clear decision, not more processing and talk and working on ourselves.

Some of our issues may only EVER make sense in hindsight. Or time may resolve our very need for sense altogether.

And sometimes, time itself is the only resolution possible, and the only freedom.

Trust in time, I say. Trust in time.

— Jeff Foster
Reposted fromkitana kitana
Cykcykcyk
3955 cac1 500
Reposted fromsoftboi softboi
Cykcykcyk
3956 4be0 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
Cykcykcyk
4052 e859 500
Reposted fromniepogoda niepogoda
Cykcykcyk
Reposted fromFlau Flau
Cykcykcyk
Być może dzisiaj jest ostatnim dniem pewnego rozdziału. Być może wstając jutro rano nic nie będzie takie jak dawniej. Być może powodem tym będzie książka, spotkanie dawno niewidzianej osoby, zwykły zbieg okoliczności czy odkładana ciągle na później rozmowa. Być może na moment stracisz grunt pod nogami, być może poczujesz się słaby i zawiedziony. Być może to tylko nowy początek zupełnie pięknej historii.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
Cykcykcyk
Stawałem, na wielu rozdrożach życia. Zawsze wiedziałem, która droga jest słuszna. Bez wyjątków. Wiedziałem, ale nigdy jej nie wybrałem. A wiecie dlaczego?? Bo była dla mnie za cholernie trudna.
Reposted fromupinthesky upinthesky

October 10 2019

Cykcykcyk
Bezradność jest zjawiskiem, które rodzi depresję. 
— Jar.
Reposted fromagatiszka agatiszka
Cykcykcyk
Jeśli choć jedną dobrą myśl wniosłeś do czyjegoś umysłu, jedno dobre uczucie zaszczepiłeś w czyjeś serce, jedną godzinę szczęścia, rozpromieniłeś smutne, szare życie - spełniłeś zadanie anioła na ziemi.
— J.Lubbock
Reposted fromcorvax corvax viaagatiszka agatiszka
Cykcykcyk
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagatiszka agatiszka

October 07 2019

Cykcykcyk
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viaagatiszka agatiszka

October 02 2019

Cykcykcyk
4816 373c 500
Reposted fromikhakima ikhakima
Cykcykcyk
4923 1b67 500
Reposted fromtotal1ty total1ty
Cykcykcyk
5056 f5fc 500
Reposted fromfungi fungi
Cykcykcyk
5230 d70a 500
Dolina Muminków w Listopadzie
Reposted frombehindmyeyelids behindmyeyelids

September 28 2019

Cykcykcyk
Moja głowa mnie niszczy. Dlaczego ja tyle widzę. Chciałbym czasami tyle nie myslec i tyle nie widzieć. Może nie podcinalbym sobie skrzydeł.  

September 23 2019

Cykcykcyk
5631 3d0e
Reposted fromthesmajl thesmajl viablackheartgirl blackheartgirl
6879 da39
Reposted fromkostuchna kostuchna viablackheartgirl blackheartgirl

September 08 2019

Cykcykcyk
5673 6345
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl