Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2019

Cykcykcyk
4478 0ce7 500
you
Reposted fromsponzy sponzy
Cykcykcyk
jeśli coś kochasz, to pozwól mu odejść
jeśli nie wróci nigdy nie było twoje

June 13 2019

Cykcykcyk
4509 ffe7 500
Reposted frompalahniuks-laughter palahniuks-laughter vianutt nutt
Cykcykcyk
Nie ma znaczenia jak wolno idziesz, dopóki się nie zatrzymasz.
— Konfucjusz
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec vianutt nutt
Cykcykcyk
6395 8fc4 500
Reposted fromKacSousse KacSousse vianutt nutt
Cykcykcyk
Dziś czuję, że nic nie muszę,
Znów stoję na starcie, 
niebawem ruszę
uspokoiłem myśli i duszę 
nie działam pochopnie, losu nie kuszę
Cykcykcyk

Luka

 Nie wstydź się blizn, to one są twoją siłą

June 10 2019

Cykcykcyk
Niektórzy nie potrafią iść naprzód. Marnują życie, czekając na osobę, której nie mogą mieć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashella shella

June 09 2019

Cykcykcyk
Niech ci, którzy nie potrafią czynić dobra, pozwolą to robić, tym, którzy doskonale wiedzą jak się to robi. Niech ludzie którzy nie potrafią kochać, staną z boku i patrzą w milczeniu jak daje się miłość. Bo przecież łatwo jest wszystko wyśmiać, zniszczyć, zdeptać, zgnębić. Trudniej pocieszyć, podać rękę, zbudować coś pięknego, kogoś uratować. A może się tak zdarzyć, że świat obudzi się tak późno, że już nie będzie czego i kogo ratować.
— Aleksandra Steć
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaagatiszka agatiszka
Cykcykcyk

"Paryż powinien leżeć bliżej Warszawy, tak żeby w niedzielę można pojechać tramwajem."

— Leon Schiller

June 08 2019

Cykcykcyk
Cykcykcyk
6976 a23c 500
Reposted fromcontigo contigo viadeepintheheart deepintheheart
Cykcykcyk
2598 1146
Cykcykcyk
7413 ad00
Reposted fromgrobson grobson viadeepintheheart deepintheheart
Cykcykcyk
7525 85a7 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadeepintheheart deepintheheart
1214 a779

awake-society:

Make your choice

Cykcykcyk
9081 6da1 500
Cykcykcyk
Cykcykcyk
3232 e7ca
Reposted fromstylte stylte viadeepintheheart deepintheheart
Cykcykcyk
Reposted fromFlau Flau viadeepintheheart deepintheheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl